Areometry służą do pomiaru gęstości cieczy lub stężenia procentowego roztworu. Wykonane są ze szkła z podzielnią papierową. Górną, węższą część areometru nazywamy trzpieniem, a dolną korpusem. Skalowanie odbywa się przy pewnej określonej temperaturze mierzonej cieczy. Temperaturą tą nazywamy temperaturę odniesienia areometru. Wynosi ona zwykle 20°C.

Posługując się areometrami należy zwrócić uwagę na to czy odczyt poziomu ma być górny czy dolny wg. opisu na podzielni.

Przy pomiarach areometr musi być czysty. Po użyciu należy go dobrze wypłukać i wytrzeć suchą szmatką.